« سوتک | Main | اندیشه فردا »

desember 18, 2004

تصنیف همراه شو عزیز

همراه شو عزیز همراه شو عزیز
تنها نمان به درد
کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود
دشوار زندگی هرگز برای ما بی رزم مشترک آسان نمی شود
تنها نمان به درد همراه شو عزیز
همراه شو همراه شو همراه شو عزیز
همراه شو عزیز تنها نمان به درد
کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود
دشوار زندگی هرگز برای ما بی رزم مشترک آسان نمی شود

(برزین آذر مهر)

بیات اصفهان لا ، ساخته پرویز مشکاتیان ، نوت آن را از اینجا دریافت کنید


نوت این تصنیف در اصفهان سل نوشته شده ولی من آن را از لا خوانده ام. اجرای من هم اندکی با نوت فرق دارد

Posted by atehrani at 18.12.04 11:45

Comments

ممنون علي جان. زيبا بود مثل هميشه.

Posted by: kamran at 18.12.04 13:15

سلام . صداي گرم و دلنشيني داريد . موفق باشيد

Posted by: امينا at 18.12.04 14:32

وبلاگ واقعا جالبی دارید کار خیلی نو و بدیعیه خیلی جالب بود واقعا خوشمان آمد.

Posted by: yahooman at 18.12.04 15:58

Post a comment
Remember Me?